Arhivă pentru aprilie 2, 2010

Cum Ministerul Tineretului și Sportului nu a avut bunăvoința de a trece și prin tîrgul de pe Mureș cu acțiunea patinoare în toată țara”, cuplul de vajnici edili mureșeni încuscriți întru șmenozeală, mai cunoscut sub denumirea de Nebunul și Florea”, nu au vrut să rămână mai prejos decât restul țării democrat-liberale și, de-a lungul iernii care tocmai a trecut, a trântit un patinoar după modelul de succes, marca MTS.

Ba chiar mai de success decât acesta! Pentru că în timp ce patinoarele MTS au costat 150.000 de euro bucata, ceva mai mult de șase miliarde în bani românești de modă veche, cel al “Nebunului și Florea” a ușurat bugetul local de nu mai puțin de opt miliarde (fără TVA), adică aproape 200.000 de euro. Și măcar dacă s-ar fi mulțumit cu atâta! Dar pentru că minunea de patinoar nu încăpea „rendesen în Piața Teatrului, „Nebunul și Florea” au dispus dărâmarea fântânii arteziene care dăinuia acolo de… Nu știu de când, că eu m-am născut cu ea, dar de multă vreme. „Nu-i nimic, au răspuns Nebunul și Florea”, când au fost întrebați ce-au făcut cu havuzul. Îl construim la loc, mâncațaș, ca să potolească și prietenii noștrii de la Valpet o pâine cinstită, ce dreacu! Că doar nu le ajunge să înlocuiască cu pișcoturi făinoase și friabile placile de calcar șlefuit care au pavat Piața Teatrului o juma’ dă secol, chiar dacă alea trebuie schimbate o dată la doi ani. Nu ajunge șmenul! Comentezi?! Nu vezi că e criză și ne mor copiii de foame?! HAI SICTIR, PROȘTILOR”!

Și ca să nu creadă electoratul că Nebunul nu e bun de succesor al chirurgului ratat, când aista s-o retrage, gras și fericit, la vatră, după ce a dat apa în gheața de la Teatru, Primăria lu’ Pește a transmis către găozarii din presa pusă capră pe meleagurile astea una bucată comunicat, în care se lăuda cu succesul răsunător al patinoarului ce a strâns pe parcursul iernii nu mai puțin de 150.000 de RON. Adică, a costat 800 și a câștigat 150. Băi, frate, băi! Da’ ce afacere beton! URAAAAAAAAAAAAAAAAA! Și la mai mare! Să ne trăiască primarul nostru, mânca-l-ar mama să-l mănânce, cu tot cu ochii lui pungiți și violeți de atâta DESTRĂBĂLARE.

anunt de atribuire – Achizitionare patinoar artificial
Domenii:
  • Echipament frigorific industrial (CPV: 42513290)
  • Lucrari de constructii de patinoare (CPV: 45212211)
  • Patine de gheata (CPV: 37411220
Detalii
Organizator: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Localizare: Romania (Mures)
Sursa: S.E.A.P.
Termen limita: 02-12-2009
Data aparitiei: 23-12-2009
Legaturi intre licitatii
* Vezi anunt de participare – Achizitionare patinoar artificial

Anunt de atribuire numarul 74370/22.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 87379 / 29.09.2009
Denumire contract: Achizitionare patinoar artificial

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): http://www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: http://www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare patinoar artificial
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu-mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, montarea si asigurarea asistentei tehnice si instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42513290-4 – Echipament frigorific industrial (Rev.2)
37411220-0 – Patine de gheata (Rev.2)
45212211-8 – Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

800,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S188-270735 din 30.09.2009

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 328 Denumirea: Contract de furnizare a unui patinoar artificial
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL si SC PROELCONS SRL
Adresa postala: str.Hegel, nr.15/A , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550281 , Romania , Tel. 0269-231257
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806722.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2009 10:51