Arhivă pentru septembrie 10, 2012

Fondul Monetar Internațional și-a revizuit viziunea cu privire la așa numitul Plan Chicago care în anii ’30 a încercat să propună guvernului SUA o reformă a sistemului monetar care să ducă la sfârșitul Marii Crize Economice. Întocmit de un grup de opt economiști conduși de profesorul Irving Fisher, Planul Chicago îndemna la abandonarea principiului rezervei fracționare care și în prezent permite băncilor să aibă o cifră de afaceri de zece ori mai mare decât capitalul deținut și la stoparea creării banilor pe baza escaladării datoriei publice. 

Din nefericire, F.D. Rooseveld a ignorat planul, drept răspuns acesta instituind confiscarea întregii cantități de aur deținută privat în Statele Unite, ceea ce a dus la sărăcirea și mai accentuată a populației. 

Fondul Monetar Internațional recunoaște în prezent valabilitatea celor patru afirmații principale ale Planului Chicago demonstrate prin pagini de calcule matematice laborioase, și anume:

1. Un mai bun control asupra variației masei monetare în piață.

2. Prevenirea retragerilor masive de capital care poate duce la colapsul bancar.

3. Reducerea dramatică a datoriei publice.

4. Reducerea datoriei private, prin faptul că crearea de bani nu mai produce automat escaladarea datoriei publice. 

Suplimentar, FMI a identificat faptul că aplicarea Planului Chicago ar duce la o creștere a produsului intern brut (PIB) cu nu mai puțin de 10 procente.

 

Firește, în ciuda acestei descoperiri, după aproape un secol de ignorare, Planul Chicago nu va fi pus niciodată în aplicare, atâta tip cât eradicarea datoriei publice și sporul de 10% al PIB s-ar realiza cu sacrificarea profiturilor uriașe generate de sistemul bancar pentru un grup restrâns de plutocrați prin principiul rezervei fracționare. De asemenea, prin Planul Chicago, băncile ar urma să renunțe la monopolul exercitat asupra creării banilor, care prin manipularea masei monetare prin inflație și deflație realizează REDISTRIBUIREA BUNĂSTĂRII DE LA CEI MULȚI CARE AU PUȚIN, CĂTRE CEI PUȚINI CARE AU MULT.    

Deci… NU.