Arhivă pentru decembrie 4, 2013

La finalul celui de-al zecelea volum al ISTORIEI ROMÂNILOR, documentând sub egida Academiei Române perioada 1948-1989, istoricul Dinu C. Giurescu face o analiză a  Românie de azi, ca STAT COLONIAL.

US Flag Around the Earth

Date enunțate cu precizie matematică, în următoarele:

“Combinatul siderurgic Galaţi (Mittal în prezent), Dacia Piteşti (Renault), Autoturisme Craiova (Ford), electrocasnice Artic (Arcelik).(…) În practică privatizarea a însemnat lichidarea (…) eliberarea terenurilor aferente (…) România, la dimensiunile naţiunii întregi, a devenit o piaţă de desfacere a mărfurilor de import” (pag. 1202-1203). Dacă în anul 1938 automotorul fabricat de Malaxa parcurgea distanţa Bucureşti-Constanţa în mai puţin de 2 ore şi 30 de minute, astăzi e nevoie de cel puţin patru ore (…)” (pag. 1205).

Structura proprietăţii agricole este dominată de o fărâmiţare accentuată, improprie valorificării cu tehnologiile moderne. Ţăranul proprietar îşi cultivă pământul cu aceleaşi mijloace ca înaintaşii săi de la începutul secolului XX (pag. 1205-1207).

În 1989, suprafaţa agricolă irigată (31% din arabil, 21% din agricol) a României era cea mai mare comparativ cu media Uniunii Europene, aceasta fiind depăşită doar de Olanda.

Preţul unui hectar de teren agricol în România este mai mic cu de 8-10 ori faţă de Danemarca şi Olanda, 6 ori faţă de Franţa şi Spania şi cca. 3 ori faţă de Polonia şi Ungaria. Cumpărarea pământului de către străini este apreciată de ministrul Agriculturii ca un fapt pozitiv (7 % în anul 2011, peste 8% în prezent) (pag. 1208-1209).

Din 1990, zilnic sunt defrişate 41 hectare de pădure (pag.1210).

“ Unde suntem astăzi? (…) Numărul total de salariaţi s-a redus de la 8.323.000 în 1989 la 4.367.700 în 2009. Din cei 3.959.300 disponibilizaţi, o parte, 2.000.000 – 2.500.000, a plecat în alte ţări pentru a găsi ceva de lucru.

Numărul pensionarilor a crescut de la 2.232.500 în 1989 la 4.745.000 în 2009.

Sub raportul producţiei industriale, România se află în proporţie de cel puţin 75% în stadiu de TERITORIU COLONIAL.

Desfacerea de mărfuri alimentare – multe din ele importate – în orase se face prin mari companii din străinătate.

Articolele de îmbrăcămintre şi încălţăminte sunt de import, la preţuri mai mari decât dacă ar fi produse în ţară.

city-of-london-blackBăncile străine vehiculează şi controlează peste 90% din realitatea financiară. (…)

Datoria exterrnă a urcat de la 11.130.000.000 (2001) la 22.502.000.000 în 2004, iar în 2009, la 117.511.000.000 dolari.

Dacă tendinţa actuală continuă, în scurt timp (…) ROMÂNIA DEVINE O COLONIE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE. Va fi o premieră absolută: un stat suveran şi independent, teoretic, va fi în realitate o entitate cu STATUT COLONIAL pe plan economico-financiar şi politic.” (pag. 1211)