Posts Tagged ‘Biblie’

victor-pontaE o știre de săptămâna trecută. Ponta, după ce a hotărât reducerea TVA la pâine, ca să împlinească totuși cerințele FMI care stipulează înrobirea populației prin datorie publică și măsuri de austeritate caracterizate prin micșorarea veniturilor și creșterea taxelor, a hotărât taxarea nevestelor, a copiilor, nepoatelor ș.am.d. Cu alte cuvinte, susținătorul familiei va trebui să plătească taxe pentru soția casnică, dar și pentru copiii care, neangrenați în sistemul de educație, nu sunt încă integrați în câmpul muncii.

Este pentru prima dată în istoria civilizației umane, dacă nu mă înșel, când o autoritate statală percepe taxe pe oameni. E posibil totuși ca în ORÂNDUIREA SCLAVAGISTĂ, unde sclavii constituiau bunuri private, statul să fi taxat proprietarul acestora. Dar nu sunt însă sigur că acest lucru se întâmpla cu adevărat. Cu toate acestea, vreau să demonstrez cât mai simplu cu putință de ce această ”pohtă a lui Ponta” nu contravine deloc regimului fiscal care stă la baza economiei globale din vremuri imemoriale.

Pentru asta trebuie să ne întoarcem în istorie, ca să lămurim cum au fost inventate TAXELE și ce reprezintă în realitate acestea.

Taxa pe venit a fost invenția unui EVREU pe nume Iosif care putrezea în beciurile Egiptului sub acuzația de viol. Ca să-și scape pielea, Iosif a șoptit această INGINERIE FINANCIARĂ la urechea lui Faraon:

”Uite cum facem, Faraon! Vor fi 7 ani de creștere economică urmați de 7 ani de criză. Asta se numește CICLU ECONOMIC.  Pentru cei 7 ani de criză, în cei 7 ani de creștere

Ovadia Yosef, un personaj la fel de important ca și originalul pentru spiritualitatea evreiească

Ăsta-i Ovadia Yosef, un personaj la fel de important ca și originalul pentru spiritualitatea evreiească

economică vom taxa veniturile egiptenilor cu 20%. Apoi, în cei 7 ani de recesiune vom vinde înapoi Egiptului înfometat cei 20% în schimbul proprietăților sale. Astfel, la sfârșitul ciclului economic de 14 ani, tot Egiptul va deveni proprietatea lui Faraon”.   

Zis și făcut, iar după 14 ani, Faraon, care înainte era un cetățean ca oricare altul, a devenit proprietarul de drept al Egiptului. Ulterior, el a înapoiat egiptenilor proprietățile lor, cu condiția să-i plătească birul de 20%, ceea ce ei s-au învoit bucuroși, pentru că înțeleptul Faraon – nu-i așa? i-a scăpat de la pieire.

ASTFEL A LUAT NAȘTERE TAXA PE VENIT. 

Doar cu clerul Faraon nu s-a încumetat la acestă ESCROCHERIE, pentru că, vezi bine, până și cel mai josnic ticălos se teme de zei. De aceea, în toată istoria umanității, BISERICA NU A PLĂTIT NICIODATĂ TAXE.

Deci, orice taxă, fie ea pe venit, ori proprietate, nu reprezintă nimic altceva decât un alt fel de a spune că rodul muncii tale, casa ta, mașina ta, pământul tău, nu sunt deloc ale tale. Totul aparține STATULUI care, în mărinimia lui, îți dă ție drept de folosință, cu condiția să-i plătești și lui… DREPTUL.

În consecință,  SOȚIA CASNICĂ FIIND PROPRIETATEA BĂRBATULUI CARE O ÎNTREȚINE, este logic ca acesta să plătească taxe pentru curul ei; la fel și cu copiii.

Unii au întrebat: bine, și dacă nu plătești taxa pe nevastă, ce face Ponta, ți-o confiscă? Evident. Orice taxă neplătită reprezintă o creanță restantă care dă dreptul creditorului să confiște proprietatea debitorului. La rândul său, STATUL fiind dator FMI, nevasta omului va deveni proprietatea de drept a FONDULUI MONETAR INTERNAȚIONAL.  

BASIC ECONOMICS, my dear Watson. BASIC ECONOMICS. 

Death-and-Taxes