Posts Tagged ‘Lucian Boia’

Am mai spus-o și o repet, globalizarea nu e nimic altceva decât o altă formă de IMPERIALISM, cu centralizarea autorității la un nivel suprastatal, și anume la cel al OLIGARHIEI FINANCIARE TRANSNAȚIONALE, reprezentată de către instituțiile bancare centralizate precum FMI, Banca Mondială, Banca Centrală Europeană, Banca Reglementelor Internaționale și, firește, banca centrală privată a Statelor Unite, Rezerva Federală. Este un drum lung pe care l-au parcurs CĂMĂTARII secolelor X-XI până-n ziua de azi, exterminând mai întâi monarhia absolutistă, a cărei centralizare constituia cel mai mare impediment în preluarea puterii instituționale, fapt realizat prin nesfârșite revoluții începând cu cea franceză de la sfârșitul secolului al XVIII și culminând cu cea bolșevică de după Cel de-al Doilea Război Mondial care ulterior a ajuns să îngroape jumătate din Europă în urgia comunistă.

Leon_trotskyPuțini știu astăzi că la bază, revoluția comunistă a reprezentat primul fenomen de globalizare, țintind dezagregarea statelor naționale și includerea lor într-un maglavais colectivist numit INTERNAȚIONALA SOCIALISTĂ. Reprezentantul de marcă al acestui curent a fost Lev Davidovici Bronstein, liderul Internaționalei Socialiste a IV -a, care îl considera pe Stalin un retrograd care a abdicat de la idealurile internaționaliste ale socialismului. Putem doar să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă Bronstein n-ar fi eșuat și n-ar fi fost ulterior asasinat 1940, la ordinul lui Stalin, în exilul său din Mexic.

E bine de știut că Internaționala Socialistă există și în prezent, liderul său actual fiind nimeni altul decât  George Papandreou, cel care a îngropat Grecia împreună cu Goldman-Sachs.   

 

Deci, vedem din toate acestea cum GLOBALIZAREA SE ÎMPIEDICĂ DE STATUL NAȚIONAL, pe care militantismul Internaționalei Socialiste nu a reușit să-l anihileze. Dar cum poate fi atunci distrus statul național? Un mod ar războiul, cucerirea teritoriului, urmat de epurare etnică, distrugerea elitelor și înrobirea restului populației, măsuri pe care le-au aplicat anterior în diverse forme otomanii în cazul armenilor, Hitler în cazul Poloniei, și, firește, comuniștii lui Gheorghiu-Dej în cazul României, toate acestea înregistrând eșecuri răsunătoare.

O abordare mai de catifea este falimentarea economico-finaciară a statului național și înrobirea lui prin sistemul de creditare practicat de instituțiile bancare transnaționale, proces care este aplicat în prezent la scară largă prin intermediul Crizei Financiare Globale, și care își arată rezultate în țările PIIGS ale Europei, în România și, mai nou, în Ucraina, care e pe cale de disoluție accelerată în pragul izbucnirii unui război civil.

Națiunea nu este însă definită nici de armată, nici de economie, nici de finanțe, ci DE CULTURĂ. O civilizație cu o cultură avansată, nealterată, este imposibil de înfrânt. Istoria menționează cucerirea Sumerului de către barbarii akkadieni, un popor semitic care însă a fost asimilat în cultura sumeriană, dând naștere civilizației sumero-akkadiene de la care provin primele valori sistematice ale culturii universale a umanității.

Un interpret cu musca pe căciulă

Un ”interpret” cu musca pe căciulă…

NU ACESTA ESTE ÎNSĂ CAZUL ROMÂNIEI. România se află la capătul a aproape un secol de deconstrucție culturală, mai întâi prin intermediul comunismului, apoi prin intermediul cleptocrației instaurate după decembrie 1990 care a săpat la fundația tuturor structurilor naționale românești. Aici intervine Lucian Boia, acest profesor de istorie ținut în brațe de către unul dintre cei care au confiscat pentru un sfert de secol cultura românească, nimeni altul decât mediocritatea filozofică patentată numită Gabriel Liiceanu. Și ce face acest interpret al istoriei, Lucian Boia? Se străduiește să sape în infrastructura națională românească, terfelind valori istorice românești, oferind publicului spre rumegare tot felul de interpretări scrântite ale ISTORIEI ROMÂNILOR. Se fim bine înțeleși! Lucian Boia nu este un istoric, în ciuda modului în care Gabriel Liiceanu încearcă să-l îndese în această tagmă, dând cu untură pe la volănașele care se adună la mijlocul GONFLATULUI IMPOSTOR  care încearcă să se strecoare printr-un orificu prea strâmt pentru dimensiunile gogomăniilor sale. Astfel, Gabriel Liiceanu se străduiește să denatureze istoria, înfățișând-o ca pe o interpretare fără nicio legătură cu ceea ce în realitate s-a petrecut și care ar trebui să fie revelat având la bază cronici, mărturii și documente. Nu, pentru domnii Liiceanu și Boia istoria este o poveste spusă după ureche care-și poate însă găsi fundamente în principiul enunțat odată de Napoleon Bonaparte care spune că ISTORIA E O MINCIUNĂ CU CARE TOATĂ LUMEA A CĂZUT DE ACORD.

Moartea filozofiei

… și Moartea Filozofiei

Acești impostori se regăsesc astăzi lăbărțați în toate mediile de informare în masă. Sunt promovați, ridicați în slăvi și ținuți în brațe de corupția generalizată a societății românești, de a cărei fragilitate profită structuri străine de interesele acestei națiuni.

ACEȘTI PARAZIȚI TREBUIE EXTERMINAȚI. Altminteri, vor duce la moartea organismului numit NAȚIUNEA ROMÂNĂ.